Selef-i Salihin

Vikimedya liste maddesi

Selef (Arapça: سلف) veya Türkçede yaygın kullanımıyla Selef-i Salihin, İslam literatüründe kullanılan bir terimdir.

Selef, Arapça'da 'önce gelmek, geçmek, geçmişte kalmak' anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak ise; ilim ve yaşayış bakımından önder olan İslam peygamberi Muhammed'in sahâbeleri ve tâbi'îni de içine alan ilk dönem müslümanlarını ifade eder.[1]

Bazı İslam alimleri ise selef terimini daha geniş tutarak sahabeler ve tâbi'în yanında tebe-i tabi'îni ve onlara uyanları da bu terimin içine alırlar.[2]

İslam dininde selef kavramının oluşmasına ve onların üstünlüklerine delil olarak şu hadis zikredilir: İnsanların en hayırlısı benim asrım(daki ashâbım)dır. Sonra onları takib edenler(tâbi'ûn), sonra onları takib edenler(etbâu’t-tâbi'în)dir. Daha sonra birtakım topluluklar gelir ki onlardan kiminin tanıklığı, yemîninin önüne geçer, kiminin de yemîni tanıklığının önüne geçer.[3]

İkinci nesilDüzenle

Üçüncü nesilDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 36, sayfa 399". 9 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2016. 
  2. ^ bknz: Ehl-i Sünnet vel-Cemaat Selef-i Sâlihîn Akîdesi, Abdullah b. Abdulhamîd el-Eserî, çev. Beşir Eryarsoy
  3. ^ Buhâri, Fedâilu’l-ashâb 1, Şehâdât 9
  4. ^ Al bidaya wan Nahaya