Sefile

Sefile, Halit Ziya Uşaklıgil'in İzmir'de yazdığı ve Hizmet gazetesinde tefrika edilen romanıdır.

Sefile
Yazar Halid Ziya Uşaklıgil
Ülke  Türkiye
Dil Türkçe

Sosyal sorunları olan, hayatın ızdırap ve sefaletleri yüzünden düşmüş bir kadının hikâyesini anlatır. Roman realist tarzda yazılmıştır. Konu, kişiler ve olaylar Ahmet Mithat'ın Henüz 17 Yaşında isimli romanıyla çok benzerdir, fakat Halit Ziya'nın romanı Ahmet Mithatınkine antitez niteliğindedir. Ahmet Mithat ders verme, toplumu bilinçlendirme amacı güderken Halit Ziya böyle bir gayret içerisnde değildir, olayları objektif bir bakış açısıyla okuyucuya sunar.