Seçici serotonin geri alım inhibitörü

Antidepresan ilaç sınıfı

Seçici serotonin geri alım inhibitörü (kısaca SSGİ; İngilizceː selective serotonine reuptake inhibitor, kısaca SSRI); majör depresif bozukluk, anksiyete bozuklukları ve diğer psikolojik bozuklukların tedavisinde antidepresan olarak kullanılan bir ilaç grubu.

Bu gruba dahil etken maddeler arasında sertralin, sitalopram, fluoksetin, paroksetin, fluvoksamin, escitalopram vb. yer alır.

MAO inhibitörleri ve triptofan içeren ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılır. Gebelikte güvenlik kategorileri C'dir. Getireceği yararlar ve riskler göz önünde bulundurularak hekimin kararı, hastanın ve/veya yakınlarının onayı ile verilmelidir.

Trisiklik antidepresanlardan sedatif (yatıştırıcı) etkilerinin göreceli az olmasıyla ayrılırlar. Temel etki serotonin hormonunun seçici geri alımına bağlıdır. Noradrenalin ve dopamin düzeylerinde önemli değişikliğe neden olmadıkları düşünülmektedir.