Sahte korelasyon

Sahte korelasyon, genellikle zaman serileri ile yapılan çalışmalarda çeşitli nedenlerle değişkenlerin trende sahip olmaları sonucunda değişkenler arasında kuvvetli ilişkinin olduğu sonucuna varılmasıdır. Özellikle durağan olmayan zaman serilerinde karşılaşılan bir problemdir.

Sahte korelasyonu oluşturan bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönü korelasyon katsayısı ile ölçülebilir. Korelasyon katsayısı (-1 ve +1) arasında bir değer alır. Bu katsayının pozitif değer alması aynı yönlü doğrusal bir ilişkiyi, negatif değer alması ise ters yönlü bir doğrusal ilişkiyi belirtir.