Sahife-i Seccadiye

eṣ-Ṣaḥîfetü’l-kâmiletü’s-Seccâdiyye veya Sahife-i Seccadiye (Arapça: الصحيفة السجادية), Şiilerin dördüncü imamı, Zeynelâbidîn lakabiyla meşhur olan Ali bin Hüseyin'in dua ve münacatlarını ihtiva eden bir kitaptır. Kitapta 54 dua yer almaktadır. “Al-i Muhammed’in Zebur’u”, “Ehlibeytin İncil’i” gibi isimlerle anılan bu eser, Kuran’dan sonra Nehсü'l Belâga gibi Şiilerin arasında önemli bir yere sahiptir.[1]

ÖzellikleriDüzenle

Bir dua kitabı olmasına rağmen, amacı sadece dua ve münacat etmenin yayılması değil. Fakat İslami inanç, şeriat ve marifetler dua kalıbında beyan edilmiştir. Sahife-i Seccadiye'de teoloji, kozmoloji, antropoloji, gayp âlemi, melekler, peygamberlerin risaleti, Muhammed ve Ehlibeyt’in makamı, imamet, ahlaki fazilet ve çirkinlikler, sosyal ve ekonomi konuları, tarihi işaretler, Allah’ın çeşitli nimetleri, duanın adabı, tilavet, zikir, namaz, ibadet… vb. gibi konular dua kalıbında açıklanmıştır.[2]

İsim ve lakablarıDüzenle

Bu kitaba, Uhtu’l Kuran (Kuran’ın kız kardeşi), Ehlibeytin İncil’i, Al-i Muhammed’in Zebur’u ve Sahife-i Kamile gibi isim ve lakabları verilmiştir.

Tefsir ve tercümeleriDüzenle

Kaynaklarda yazdığına göre, sahife'nin açıklama ve yorumların sayısı 50-80 civarındadır.[3][4] Sahife; Muhammed Bâkır el-Meclisi, Şeyh-i Bahai, Mir Dâmâd, Muhammed b. Mansûr el-İclî, Muhammed b. Hüseyin el-Âmili, Muhammed b. Ali el-Lâhici, Seyyid Ali Han eş-Şirazi gibi alimler tarafından Arapça ve Farsça şerh ve tercüme edilmiş.[5]

 
Sahife-i Seccadiye

MüstedreklerDüzenle

Şii alimleri sahife'ye büyük önem verip, Zeynelâbidîn’in bu eserinde yer almayan dualarını derleyip müstedrek olarak yayınladılar. Bunlara Sahife-i Saniye, Sahife-i Salise, Sahife-i Rabia, Sahife-i Hamise,Sahife-i Sabia, Sahife-i Samine gibi adları verip yayınlamıştır. Şeyh Bahai’nin öğrencisi olan Taki Ziyabadi Kazvini Mülhakat-ı Sahife adlı bir eser yayınlamıştır.

Ayrıca bakınızDüzenle

Daha fazla okumaDüzenle

Dosya:Sahife-i Seccadiye.pdf

Dış BağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Sahîfe-i Seccâdiye 2020-10-31 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. ^ Sahîfe-i Seccâdiye 2017-09-29 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  3. ^ Âgā Büzürg-i Tahrani, eẕ-Ẕerîʿa ilâ teṣânîfi’ş-Şîʿa, c.15, s.18-21
  4. ^ Hekim Seyyid Muhammed Hüseyin, Makale-i Kitapşinasiyi Tafsili Sahife-i Seccadiye, “Kitab-ı Mah-ı Din” dergisi, 1380, 1381
  5. ^ ZEYNELÂBİDÎN 1.2.2021, tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.