Süt verme

(Süt salgılama sayfasından yönlendirildi)

Dişi memelilerin tamamına yakını doğurduktan sonra meme bezlerinden süt salgılayarak yavrularını beslerler. Bu döneme laktasyon adı da verilir. Annelerin yavrularını süt ile beslemesine emzirme adı verilir. Memeli türlerinin tamamına yakınında süt meme ucundan gelir ancak ornitorenklerde karında bulunan deri altı bezlerden salgılanır. Dyacopterus spadiceus türü yarasalarda ise süt salgılama işi normal bir erkek işlevidir.

Yavrularını emziren kedi.
Yavrularını emziren domuz.

Süt salgılama ya da laktasyonun üç aşaması bulunur:

  1. Mammogenez: Memelerin büyümesi ve gelişimi;
  2. Laktogenez: Süt salgısının başlaması;
  3. Galaktopoez: Başlamış süt salgısının devamlılığıdır. Bu evrede prolaktin (PRL) ve oksitosin gerekir.

Galaktore, birçok memeli türünün erkek ya da dişisinde hormonal dengesizlikler veya olağandışı fizyolojik uyaranların sonucunda süt salgılanmasıdır.