Süperpozisyon prensibi (matematik)

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

Süperpozisyon prensibi, lineer cebirde ve mekanikte "bir lineer sistemde sistemin lineer çözüm kombinasyonları, aynı lineer sistemin çözümüdür" şeklinde ifade edilen prensiptir. Süperpozisyon prensibine göre vektör alanlarında belli bir yer ve zamanda iki veya daha fazla vektör bir noktaya etkiyorsa vektörlerin meydana getirdiği yer değiştirmelerinin aritmetik toplamı toplam yer değiştirmeye eşittir.

Kaynakça

değiştir