Sümerogram, Asurologların çivi yazılı metinleri yorumlarken kullandıkları bir terimdir. Buna göre Sümerce dışında kullanılan çivi yazısı işaretleri sümerogram olarak adlandırılır. Sümerogramlar, Akadca, Elamca, Hurrice, Urartuca ve Hititçe gibi dillerde kullanılmışlardır.