Sözdizimsel şeker

Bilgisayar biliminde sözdizimsel şeker, alternatif ifade yolları olan bazı ifadelerin kullanımını ve okunmasını kolaylaştıran sözdizimsel öğelere verilen addır. Bu şekilde dilin insanlar tarafından kullanımı kolaylaşır: ifadeler daha net bir şekilde anlatılabilir, bu nedenle bazı insanlar bu alternatif biçimi tercih edebilirler.

ÖrneklerDüzenle

DeğişkenlerDüzenle

C programlama diliyle ilgili bir örnek C'deki dizilerin ulaşımıdır. a[i] ifadesi aslında *(a + i) ifadesine denktir, okunuşu ve yazımı daha kolay olduğu için a[i] bir sözdizimsel sekerdir.

Harflerden oluşan dizilerDüzenle

Harflerden oluşan dizileri (string) doğrudan kaynak koda koymak da sözdizimsel seker olarak yorumlanabilir.

Nesne yönelimli programlamaDüzenle

Nesne yönelimli programlama aslında C dilinde fonksiyon işaretçileri, tur çevrimi ve structlar sayesinde mümkündür. Ancak C++ gibi diller bu kod stili için özel sözdizim içerdikleri için nesne yönelimli programlamayık kolaylaştırmaktadır. Bu özelleştirilmiş sözdizim özellikle yeni programcılara nesne yönelimli programlamayı aşılamak için ise yaramaktadır. C# programlama dilinin bazı özellikleri de, örneğin özellikler ve arayüzler gibi, aslında yeni özellik olmaktan çok var olan bazı özelliklerin daha kolay ve doğal kullanımı için ise yaramaktadır.

EleştirilerDüzenle

Bazı programcılar bu özellikleri gereksiz veya anlamsız görmektedir. Örneğin Linux çekirdek geliştiricileri C++ yerine C dilinde ısrar etmektedirler, bunun için de C++'in avantajlı olduğuna dair yetersiz kanıt olduğunu göstermektedirler.