Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi

1898-1918 tarihleri arasında Rusya'da faaliyet göstermiş sosyalist–marksist işçi partisi
(Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi sayfasından yönlendirildi)

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RusçaРосси́йская социа́л-демократи́ческая рабо́чая па́ртия, РСДРП, Rossiyskaya sotsial-demokratiçeskaya raboçaya partiya, RSDRP), 1898'de kurulan, Rusya'nın ilk Marksist partisi. Daha sonra Bolşevik ve Menşevik olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi
Росси́йская Социа́л-Демократи́ческая Рабо́чая Па́ртия
KısaltmaRSDRP
Genel Sekreter (Bolşevik)Vladimir Lenin
Genel Sekreter (Menşevik)Julius Martov
Kuruluş tarihi1 Mart 1898
Kapanış tarihi1903 - 1917 [1]
Birleşme
ArdılıBolşevikler
Menşevikler
MerkezPetrograd
Gazete(ler)Iskra
İdeolojiSosyalizm
Marksizm[2]
İç gruplaşmalar:
Bolşevikler
Menşevikler
Siyasi pozisyonAşırı sol
Uluslararası üyelikİkinci Enternasyonal
Resmî renkler  Kızıl
Parti bayrağı
Rusya İmparatorluğu
Rus Cumhuriyeti
RSDİP 1. Programı

1890'lı yıllarda Rusya'da işçi hareketleri yaygın olmaya ve çeşitli Marksist gruplar oluşturulmaya başlanmıştır. 1898'de Kiev'deki grubun önderliğinde Minsk'te partinin kuruluş kongresi düzenlenmiş ve kongrede partinin adını "Rusya Sosyalist Demokrat Partisi" seçmiştir. "İşçi Gazetesi" merkez organın gazete statüsünü almıştır. Ancak geniş tutuklama yaşandığı için parti programını yazan, partinin adını izin almadan "Rusya Sosyalist Demokrat İşçi Partisi" olarak değiştirmiştir.

Iskra gazetesini 1900'de çıkaran Vladimir Lenin, Julius Martov ve Georgi Plehanov'un grubunun önderliğinde 1903'te İkinci parti kongresi düzenlenmiştir. Lenin RSDİP'in tarım programının hazırlanması amacıyla kongreye "İşçilerin Partisi ve Köylülük" isminde bir makale göndermiştir ki bu makale daha sonra kongrede kabul edilecektir.[3] Kongreye 26 örgütten 51 oya sahip 43 temsilci katılmıştır. Salt çoğunluğu Iskra grubundan ibaretti. Kongrede parti programı ve tüzüğü kararlaştırılarak merkez organ üyelerini seçmiştir. Merkez organı Rusya'da partiyi pratik olarak yönetecek "Merkez komitesi", yurt dışından ideolojik olarak yönetecek "Merkez organ gazetesi" ve "Merkez komitesi" ile "Merkez organ gazetesi" arasında anlaşmazlıklar çıktığında ara buluculuğunu yapacak "Parti konseyi" olmak üzere üç teşkilattan ibaretti. Neticede Iskra grubu hakimiyetini kazanmıştır.

Ancak kongre görüşme sırasında Iskra grubu bölünmüştür. Parti üyeliğiyle alakalı programın 1. maddesi üzerinde tartışma yaşanmıştır. Lenin üye olmaları için partinin faaliyetlerine katılmasını şart koşmuş, Martov ise partiyi desteklemesi yeterli olduğunu savunmuştur. Bu madde için Martov’un savı kabul edilmiştir. Fakat Lenin Iskra'nın yönetim kurulu seçiminde mevcut 6 kişilik yönetim kurulu üyelerinden 3 kişiyi ihraç ederek Plehanov, Martov ve Lenin başta olmak üzere üç kişilik yönetim kurulunu önermiş ve kabul edilmiştir.

RSDİP seçim afişi: Rusya Cumhuriyeti'nin tüm bilinçli vatandaşları RSDİP'e oy veriyor (1917)

Lenin ile diğer merkez komite üyeleri arasında partiye kabul edilme, parti yönetimi ve iktidar mücadelesinde izlenecek yol konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Lenin partinin demokratik merkeziyetçilikle yönetilmesini ve iktidara parlamenter yoldan değil devrimci mücadele ile yürünmesi gerektiğini belirtmiştir. Martov ise bunun aksine parlamenter mücadelenin gerekliliğinde ısrar etmiştir. Lenin, Çarın güdümündeki meclisin seçim hakkının sınırlılığı dolayısıyla halkın çoğunluğunu oluşturan yoksul kitleleri temsil edemeyeceğini ve meclisin toprak aristokratları ile burjuvazinin taleplerine göre hareket edeceğini belirterek Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin sadece parlamenter mücadele ile sınırlı kalmasının hiçbir fayda sağlamayacağını ifade etmiştir. Ancak yine ona göre devrimci mücadeleyi güçlendirmek ve daha geniş kitlelere etki edebilmek için partinin mecliste temsili de gereklidir. RSDİP II. Kongresi'nde yaşanan tartışmalarda Lenin'in görüşlerini destekleyenler çoğunlukta oldukları için Bolşevik, Martov'u destekleyenler ise azınlıkta oldukları için Menşevik adını almışlardır.

Bir ara Plehanov ve Lenin Iskra'yı yönettiyse de Plehanov'un Menşevikler'e geçmesiyle Lenin Iskra'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Iskra Menşevikler'in organ gazetesi haline gelmiş ve Bolşevikler'i şiddetle eleştirmiştir. Buna karşı Lenin Bir Adım İleri, İki Adım Geri gibi eserlerinde Menşevikler'i eleştirmiş ve 1904'te "Bolşevik Komiteler Bürosu" kurdurmuş ve 1905'te büro 'Vperyod' gazetesini yayımlanmaya başlamıştır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Partinin dağıldığı kesin bir tarih yoktur. Parti 1903'te Bolşevik ve Menşevik gruplara bölündü ve bu iki grup 1912'de ayrı partiler kurdu. Ancak ortak parti örgütleri 1917'ye kadar varlığını sürdürdü.
  2. ^ - Marxists.org 1 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Marxists Internet Archive
  3. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 420-428