Rekombinant seçimi

Rekombinant seçimi, rekombinant DNA teknolojisinde meydana getirilen rekombinant denilen yeni gen yapılarını taşıyan klonlardan istenilen özellikleri taşıyanları diğerlerinden ayıklama işlemine denir.

rDNA molekülleri sokuldukları konak hücrelerinde ikileşme yaparlar ve bu şekilde taşıdıkları gen parçalarının çok sayıda kopyasını oluşturabilirler. Konak hücre içerisinde istenilen geni almış olan rekombinant hücrelerin seçilebilmesi gen klonlamasında en önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Çünkü, rekombinant DNA oluşturulması ve transformasyon sırasında başarı olasılığı genellikle çok yüksek değildir.

Seçilim işlemi için kullanılan yöntemler başlıca üç grup altında toplanabilir:

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  • Genetik Mühendisliği, Prof. Dr. Güler TEMİZKAN

Dış bağlantılar değiştir