Genetik seçim yöntemleri

Genetik seçim yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisinde konak hücreye girmiş rDNA molekülünde bulunan gen veya genlerin belirledikleri özelliklerin (genotipin) bireyde (fenotipte) gözlemlenmesine dayanan seçim yöntemleridir. Bu nedenle bunlara fenotipik yöntemler de denilir.

Genetik seçim yöntemleri mikrobiyolojik tekniklerle birlikte kullanılırlar ve geniş bir populasyonda kolayca kullanılabildiklerinden dolayı oldukça elverişlidirler. Ancak bu yöntemin önkoşulu, izlenen genin içine girmiş olduğu konakta anlatım yapıyor olmasıdır.

Genetik seçimde uygulanan iki teknik şöyledir:

  • Konak hücrelerde taşıyıcının varlığının seçimi
  • Taşıyıcıya sokulmuş DNA parçasındaki genin seçimi

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Genetik Mühendisliği, Prof. Dr. Güler TEMİZKAN

Dış bağlantılarDüzenle