Nükleik asit melezleme yöntemleri

Nükleik asit melezleme yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisinde konak hücrelerden rDNA'yı alanların doğrudan bu DNA varlığının saptanmasıyla seçilmesi yöntemleridir. Bu yöntemin moleküler düzeydeki özelliği; tamamlayıcı özellikte olan nükleik asit molekülü zincirleri arasında melez moleküller oluşabilmesidir. Bu amaçla sonda (prob) denilen polinükleotidlerden yararlanılır. Sondalar izlenen genin bir kısmı ya da tamamını içermektedirler.

Nükleik asit melezlemesinde ki belli yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Koloni melezlemesi,
  • Plak melezlemesi,
  • Tek koloni lizat yöntemi.

Nükleik asit melezlemesinin sağladığı yararlarda şu şekilde sıralanabilir:

  • Genel olarak bütün klonlama şekillerine uygulanabilir.
  • İzlenen genin anlatım yapması gerekmez.
  • Yöntemde, herhangi bir yolla işaretlenmiş uygun bir tamamlayıcı dizisi bulunan herhangi bir DNA parçası kullanılabilir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Genetik Mühendisliği, Prof. Dr. Güler TEMİZKAN

Dış bağlantılarDüzenle