Regolit

Rogolit, kayayı kaplayan gevşek, heterojen, yapay materyaldir. İçerisinde toz, toprak, kırık kaya ve buna benzer materyaller bulundurur. Dünya, Ay, Mars ve bazı asteroitlerde bulunur.

433 Eros'un yüzeyi


Kelime KökeniDüzenle

Regolit iki Yunanca sözcük olan rhegos (ῥῆγος) "örtü" ve lithos (λίθος) "taş" tan türemiştir. Amerikan jeolog George P. Merrill 1897'de bu terimi şöyle tanımlamıştır:[1]

Bu kaplama; kayanın hava ile etkileşimi veya etraftaki bitkilerin büyümesi sonucu oluşan materyalden meydana gelir. Diğer koşullarda, parça halinde bulunur ve rüzgar, su veya buz tarafından sürüklenerek bu hale gelir. Doğası veya kökeni ne olursa olsun bu ayrık materyala regolit denmesi uygun görülür.

DünyaDüzenle

Dünya'nın regoliti aşağıdaki alt bölümleri ve içerikleri bulundurur:

Regolit çok incelikten yüzlerce metre kalınlığa ulaşabilen çeşitlikte bulunur. Aynı şekilde yaşı da büyük ölçüde değişiklik göstermektedir (yeni depolanmış kül veya alüvyonlardan Avustralya'da Kambriyen öncesi döneme ait olan yüz milyonlarca yıl önce oluşana kadar).[2]

Dünya'da bulunan regolitler ayrışma veya kimyasal süreçler sonucu oluşmuştur. Biyolojik içerik fazla ise daha popüler bir şekilde toprak olarak nitelendirilir. Dünya'da bulunan diğer regolitler sırası ile: çamur, toz, kumul ve kum.

Regolit'in varlığı dünyada yaşamın önemli kaynaklarından biridir. Örnek olarak bitkiler bunların üzerinde büyüyebilir, veya hayvanlar yine aynı materyal ile kendilerine barınak yapabilir.

Aynı zamanda mühendislerce de önemli olan regolitler; bina, yol veya diğer çeşitli inşaatlarda göze çarpar. Regolitin mekanik içeriği hatırı sayılır miktarda değişiklik gösterir ve inşaata başlamadan önce regolitlerin bu sürece dayanıklı olup olmadığı incelenir.

AyDüzenle

MarsDüzenle

AsteroitDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Merrill, G. P. (1897) Rocks, rock-weathering and soils. New York: MacMillan Company, 411p.
  2. ^ C. Ollier 1992 Ancient Landforms. Belhaven.