Homojen ve heterojen karışımlar

Karışımların sınıflandırılması
(Heterojen sayfasından yönlendirildi)

Karışım, genellikle içerdiği maddelerin kimyasal özelliklerini kaybetmedikleri fiziksel sistemlerdir. Bu fiziksel sistemler ise, içerdikleri maddelerin dağılım oranlarına ve özelliklerine göre sınıflandırmak için homojen ve heterojen terimleri kullanılmıştır.

Homojen karışım ya da türdeş karışım her yerinde aynı özellik gösteren karışımdır. Homojen karışımlarda, dağılan maddeler karışımın her yerinde aynı yoğunlukta dağılmıştır. Bu tür karışımlara çözelti de denir. Çözeltiler, derişimlerine göre ve/veya elektriği iletme durumlarına göre kendi içlerinde sınıflandırılabilir. Bununla birlikte, homojen karışımlara alaşımlar örnek verilebilir. Gaz karışımı olan hava da homojen bir karışımdır. (Bütün gaz karışımları homojendir.)[1]

Heterojen karışımlarda ise karışımı oluşturan bileşenler birbirleri içinde eşit miktara dağılmazlar. Süspansiyon, emülsiyon ve aerosol karışımları, heterojen karışımlardır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ KESKİN, Ahmet; KAZAK, Ender (30 Haziran 2021). "DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (42): 98-121. doi:10.33418/ataunikkefd.816431. ISSN 1302-3241.