Reformizm

toplumda temel olarak ekonomik, politik, siyasal, kültürel ve daha birçok konuda köklü değişim yapılması gerektiğini iddia eden görüş
(Reformist sayfasından yönlendirildi)
Bu madde sosyalizmde reformizm kavramıyla alakalıdır. Genel anlamda reformizm için İnkılapçılık maddesine bakınız.

Sosyalist düşüncede reformizm, kademeli artan demokratik ilerlemenin toplumun temel ekonomik ilişkilerini ve politik yapısını değiştireceğini söyleyen görüştür.[1] Bu görüş Marksist düşüncede yer alan toplumu, spesifik anlamda altyapıyı, değiştirmek için devrimin şart olduğu yönündeki devrimci anlayışa karşıdır. Bu nedenle gerçek sosyalist ve komünistler tarafından Revizyonizm, Oportünizm, parlamentarizm gibi kuramlarla yan yana tutulur.[2]

Sosyalist reformizm ilk defa iki önemli sosyal demokrat Eduard Bernstein ve Karl Kautsky tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüş kısa sürede Rosa Luxemburg ve Lenin gibi devrimci düşünürlerin ve politikacıların eleştirisine maruz kalmıştır. Bolşeviklerin Rusya'da kontrolü ele geçirmesinden sonra reformistler Komintern tarafından Avrupa'da koşulların oluşmasına rağmen devrimin önünde engel teşkil eden burjuva sözcüsü sosyal faşistler olarak nitelendirilmiştir.

Günümüzde reformistler, ülkeden ülkeye tanım değişmekle beraber ortanın solu olarak adlandırılabilir. Genellikle reformizmin politik hareketi sosyal demokrasi partileri çatısı altında yansır.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Reformist düşünürlerDeğiştir

Reformist ideolojiDeğiştir

DiğerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Miller, David (2003). Political philosophy: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0192803955. 
  2. ^ Beachtiger, Andrea (2018). The Oxford handbook of deliberative democracy (1. bas.). Oxford, Birleşik Krallık: Oxford University Press. ISBN 978-0198747369.