Reform Kiliseleri

Reform Kiliseleri, 16. yüzyıl Reform hareketinden doğan klasik Protestanlığın temsilcisi büyük gruplardan biri. Başlangıçta, Reform ilkelerini benimseyen kiliselerin tümü kendilerini Katolik Kilisesi'nden ayırmak amacıya bu adı kullanıyordu.

İsviçre'de Reform hareketinin liderlerinden biri olan Huldrych Zwingli