Reform

toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmeler

Reform ya da inkılap, yanlış, yozlaşmış, tatmin edici olmayan, vb. şeylerin iyileştirilmesi veya köklü değiştirilmesi.[1] Sözcüğün bu anlamda kullanımı 18'inci yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaktadır ve Christopher Wyvill'in "Parlamento Reformu"nu birincil amacı olarak belirleyen dernek hareketinden kaynaklandığına inanılmaktadır.[2]

Reform genellikle devrime aykırı olarak görülüyor ve devrime kıyasla bir şeyleri, daha yumuşak girişimler yaparak düzeltiyor veya iyileştiriyor. Toplumda gerekli değişikliklerin aniden değil, reformlar yoluyla olması gerektiğini savunan görüşe reformizm (inkılapçılık) denir. Gelişmekte olan ülkeler, genellikle uluslararası finans kurumları ve yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşam standartlarını iyileştirmek için çok çeşitli reformlar gerçekleştirebilirler. Bu makroekonomik politika, kamu hizmeti ve kamu mali yönetimi reformlarını içerebilir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ dictionary definition http://dictionary.reference.com/browse/reform?s=t 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. ^ Reform in English Public Life: the fortunes of a word. Joanna Innes 2003