Rasemik karışım

Kimyada bir rasemik karışım bir kiral molekülün sol ve sağ elli enantiyomerlerinin eşit oranda karışımı demektir. İlk bilinen rasemik karışım, Pasteur'ün bulduğu tartarik asidin iki enantiyomerik izomerinin karışımı olan rasemik asitti.

Rasemik'ten bahsetmek için, sağ ve soldaki iki molekül arasında 1:1 ilişkisi olmalıdır.