Rāmachandra veya daha sık kullanılan kısa ismiyle Rama (IAST'de rāma, राम (veya Sri Rama: श्रीराम) Devanagari'de) Vişnu'nun yedinci avatarıdır. Ayrıca Hinduizm'de Tanrı alametlerinin (görünüşlerinin) en önemlilerindendir. Hint mitolojisindeki efsanelerin ve Güney Asya ile Güneydoğu Asya'daki halk söylencelerinin en popüler karakterlerinden birisidir. Ramayana destanının baş kahramanıdır.

Rama
alternatif_yazı=
Devanagariराम
Sanskritçe TransliterasyonRāma
BağlılığıTanrı Vişnu'nun avatarı
MekânıAyodhya
SilahıYay
EşiSita