Rahula, Budizm'in kurucusu Siddhartha Gautama (Buda) ve eşi Yashodhara'nın tek oğludur.

Rivayete göre; Rahula anne karnında altı yıl kalmıştır. Doğumunun gerçekleşmemesinin nedeni babası Siddhartha'nın amacına ulaşamamasıdır. Bu engel aşıldıktan sonra Rahula'nın doğumu gerçekleşmiştir. Rahula, daha yedi yaşındayken babasının tarikatına girdi. Babasının seyahatlerine bir rahip adayı olarak eşlik etti. 20 yaşında keşiş (Bhikkhu) unvanını aldı. Böylece Budist Topluluğu’na kabul edilmiş oldu. Yedi yaşında tarikata girmek ve 20 yaşında keşiş unvanını almak gibi, bugün hala uygulanan kurallar, Rahula’nın hayatından ileri gelmektedir. Örneğin; genç adaylar 20 yaşına gelmeden çıraklığa kabul edilebilmekte ya da bir rahip adayı olabilmekteler (çıraklığa kabul için “Samenara” denilen bir tören düzenlenir. Tören öncesinde adayın kafası tıraş edilir ve yıkanır.)