Radyobiyoloji

Radyobiyoloji ya da radyasyon biyolojisi, radyasyonun canlı organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.