Rıdvan İsmail Paşa

Rıdvan İsmail Paşa (1855, İstanbul - 23 Mart 1906), Osmanlı devlet adamı.

Matbuat Müdürü Mehmed Nüzhet Bey'in oğludur. Kaymakamlık, savcılık gibi idari görevlerden sonra mabeyin başkatipliği ve dahiliye müsteşarlığı yaptı. II. Abdülhamid tarafından kendisine paşalık ve vezirlik görevleri verildi. Daha sonra şehremini oldu ve 16 yıl bu görevde kaldı. Tepebaşı'nda kışlık ve yazlık tiyatro yaptırdı, Avrupa'dan tanınmış grupların gelmesine yardımcı oldu. Şehreminiliği görevi sırasında 1893 yılında İstanbul kolera salgınına uğradı. Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar'da birer tebhirhane açıldı. Kentte hıfzısıhha ve baytar müfettişlikleri kuruldu. Bir yol yapımı nedeniyle Abdülrezzak Bey ile arası açıldı. Rıdvan İsmail Paşa, 23 Mart 1906 Cuma günü, oğlu Reşad ile birlikte, Sultan 2. Abdülhamid'in cuma selamlığından sonra akşamüstü Göztepe'deki köşküne dönerken, Göztepe istasyonunda trenden inip perondan çıkıp faytonuna binmeden hemen önce, Bedirhani aşiretinden Mabeyn Mütercimi ve Şuray-ı Devlet Azası Abdürrezzak Bey'in 4 adamı tarafından 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra Abdürezzak Bey ve cinayet sonrası katillleri himaye eden Abdürrezzak Beyin amcası Ali Şamil Paşa görevlerinden azledildi ve tüm Bedirhan aşireti padişah emri ile sürgüne gönderildi. Bugün Göztepe semtinde köşkünün bulunduğu yerde Erenköy Kız Lisesi mevcut olup Göztepe Tren İstasyonu karşısından Erenköy Kız Lisesi'ne uzanan sokak Rıdvan Paşa Sokağı olarak adlandırılmıştır.