Rıdvan Paşa Köşkü

Rıdvan İsmail Paşa Köşkü, Kadıköy Erenköy semtinde 1890-1906 arasında İstanbul Şehremini Rıdvan İsmail Paşa tarafından yaptırılmış üç katlı köşktür.

İstanbul’da kurulan ilk kız liselerinden biri olan Erenköy Kız Lisesi 1911’de “İnas Numune Mektebi” adıyla bu binada hizmete girmiştir. Tarihi yapı, 22 Şubat 1945 gecesi çıkan bir yangın sonucu harabe haline gelmiştir.

Tarihçe değiştir

Binanın arazisi ve üzerindeki iki köşk, Galatalı maliyeci Süleyman Suud Efendi’nin 1896’da ölümünden sonra varisleri tarafından Rıdvan İsmail Paşa’ya satılmıştı. Rıdvan Paşa, bu arazi üzerinde üç katlı büyük bir köşk yaptırdı.[1] Bahçeye ayrıca küçük bir köşk daha ilave edildi. Duvarları, boy aynaları, salonları heykeller; tavanları, rokoko tarzında nakışlı avizelerle süslü bir yapı idi.[2] Rıdvan Paşa’nın öldürülmesinden sonra bakımsız kalan konağı Mabeynci Faik Bey satın aldı.

1911 yılında Maarif Vekaleti okul yapmak üzere binayı Faik Bey’den satın aldı. Okul, İnas Numune İdadisi adıyla hizmete girdi. 1916 yılında “Erenköy İnas Sultansi” adını aldı.[2]

1945 yılında bir yangında Rıdvan Paşa Köşkü yandı. Okul, yangından korunan kısımlarda bir süre eğitime devam ettikten sonra yeni bina yapılıncaya kadar Göztepe Ortaokulu karşısındaki bir binaya taşındı. Rıdvan Paşa köşkünün arazisinde 1946’da temeli atılan yeni kâgir okul binası 1954’te tamamlandı. Harabe durumundaki Rıdvan Paşa Köşkü’nün kalıntıları okulun bahçesindedir.

Kaynakça değiştir