Rüstem

rüstem zal kürttür

Rüstem (veya Zaloğlu Rüstem) – İran (Pers / Fars) mitolojisinin efsanevî kahramanıdır. İran şairi Firdevsî'nin Şehname adlı eserinde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk edebiyatında Rüstem-i Zâl, halk ağzında da Zaloğlu Rüstem diye tanınır. İranlılar ile Turanlılar (Türkler) arasındaki mücadelelerde büyük kahramanlık, güçlülük ve yiğitlik göstermiştir. Bu yüzden özellikle pehlivan, yiğit, hükümdar gibi şahısları övmek için Zaloğlu Rüstem'in adı kullanılır. Alper Tunga ile giriştiği mücadele anlatılır. Güreşçi yönü ağır basar. Tutuştuğu güreşlerde hiç yenilmediği söylenir. Dîv-i Sepîd (Beyaz Dev) ile güreşmiştir. Yalnızca Fars kültüründe değil tüm Ortadoğu’da güreşçilerin simgesi hâline gelmiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. Connell Monette, The Medieval Hero: Christian and Muslim Traditions. (Saarsbruck: 2008), pp. 227–28.
  2. Journal of the Royal Central Asian Society By Royal Central Asian Society
  3. Rustam, English comic book adaptation of tales from the Shahnameh.
  4. Shahnameh. Helen Zimmern translation.
  5. Shahnameh, Arthur and Edmond Warner translation.

Dış bağlantılarDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle