Rüknüddevle

10. yüzyıl Kuzey ve orta İran'ın Büveyhî emiri

Hasan Ebu Ali veya Rüknüddevle, Büveyhoğulları hanedanı hükumdarlarındandır. Büveyhoğulları (veya Büveyhiler) hanedanı ismini Hasan'ın babası olan Ebu Şüca' Büveyh'den almaktadır. Hasan Ebu Ali Ruknüddevle adıyla, Büveyhoğullarının Rey kolu olarak, 935-976 yılları boyunca hükumdarlık yapmıştır. Hasan'a, Ruknüddevle adını dönemin Abbasi halifesi vermiştir ki Hasan'ın diğer kardeşlerine de İmâdüddevle (Ali Ebu Hasan) ve Müizzüddevle (Ahmet Ebu'l-Huseyn) adlarını verilmiştir.

Rüknüddevle
Ruknal-DawlaCoinHistoryofIran.jpg
Rüknüddevle'nin sikkesi
Cibal Büveyhî emiri
Hüküm süresi 935 – Eylül 976
Sonra gelen Fahrüddevle (Rey)
Muayyadüddevle (Hemedan)
Doğum Hasan Ebu Ali
898
Deylem
Ölüm Eylül 976
Rey
Çocuk(lar)ı Fahrüddevle
Adudüddevle
Muayyadüddevle
Hanedan Büveyhîler
Babası Buya
Dini Şiilik