Deylem (Arapça: ديلام, Farsça: دیلمان), Hazar Denizi'nin güneybatısındaki dağlık bölgenin tarihî adı. Zamanla doğusundaki Taberistan (bugünkü Mazenderan) ve batısındaki Gilan da Deylem bölgesinin içinde addedilmiştir.[1] Deylemliler bu bölgenin halkı olarak bilinmektedir.

Antik Deylem coğrafyası

8. yüzyıl sonlarına doğru Süryani keşiş Shubhalisho önderliğindeki ekip tarafından misyonerlik faaliyetlerinde bulunulmuş ve bölgede Doğu Kilisesine bağlı Metropolit kurulmuştur.[2]

Deylem Bölgesinin merkezlerinden Alamut Kalesi İsmaililerin kolu olan Nizarilerin eline geçince onların fedaileri tarafından da kullanılmışlardır.

Deylemdeki Alamut kalesi.
Deylem'in batı ucundaki yağmur ormanı.

Notlar değiştir

  1. ^ İstahrî, Mesâlik, İbrâhim b. Muhammed el-İstahrî, Mesâlikü’l-memâlik (nşr. M. J. de Goeje), Leiden 1827, 1967.
  2. ^ David Wilmshurst (2011), The Martyred Church: A History of the Church of the East, East and West Publishing , p. 166.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir