Rücû

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
(Rücu sayfasından yönlendirildi)

Arapça kökenli bir terim olan rücû kelimesi, Arapçadaki ric'at fiilinden türemiştir; anlam olarak geri(ye) dönüş mânâsı taşımaktadır.