Rücû (edebiyat)

Rücû (geri dönüş), anlatımı güçlendirmek için, söylenilen sözden vazgeçip daha güçlü bir söz söyleme sanatıdır. Edebiyatta ve hitabet sanatında kullanılır.

Örneğin;

Alnın bir sitare-i nev, yok bir âfitâb (Tevfik Fikret)