Rücû

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Arapça kökenli bir terim olan rücû kelimesi, Arapçadaki ric'at fiilinden türemiştir; anlam olarak geri(ye) dönüş mânâsı taşımaktadır.