Quintus Caecilius Metellus Creticus

Kerim

Quintus Caecilius Metellus Creticus (ölümü yaklaşık MÖ 54) Geç Roma Cumhuriyeti siyasetçisi.

MÖ 74 ile 72 yılları arasında bir praetor olmuş ve MÖ 70'te konsül olarak Gaius Verres'i desteklemiştir.[1]

MÖ 69 yılında konsülken başarılı bir biçimde Girit'te konuşlanan korsanlarla mücadele etmiştir. başarılı bir şekilde savaştı. Prokonsül olduğu MÖ 68 ila 65 arası dönemde adayı eyalet ilan etmiştir. Doğu Akdeniz'de nasıl bir yol izleneceği konusunda Pompeius ile bir anlaşmazlık yaşamıştır.[2] Giritliler, belki de Metellus'tan daha az sert olacağına inanarak onun yerine Pompeius'a teslim olmayı teklif etmişlerdir. Pompeius, Metellus'un ada üzerindeki hakimiyetini görmezden gelerek bunu kabul etmiş ve Metellus'a askerleriyle birlikte adayı terk etmesini emretmiştir. Ancak adayı zaten fethetmiş olan Metellusü orayı bir eyalet yapıp MÖ 62'de Roma'da zaferini kutlamıştır. Adının sonundaki Creticus eki, bu zaferinden ötürü verilmiştir. Öyle ki bu ad kızının anıt mezarı olan Roma'daki Caecilia Metella Mozolesi'nin dış cephesindeki yazıtta da geçmektedir.

MÖ 60 yılında Galya'da bir elçi olan Creticus, Galya kabilelerinin Helvetler'e katılmasını engellemek ile görevlendirilmiştir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Cicero, In Verrem 1,26.
  2. ^ Plutarch, Pompeius 29.