Helvetler

MÖ 1. yüzyılda İsviçre Platosu'nun asıl ve en kalabalık sakinleri olan Kelt kabilesi

Helvetler (Latince: Helvetii), MÖ 1. yüzyılda İsviçre Platosunun asıl ve en kalabalık sakinleri olan Kelt kabilesi. Sezar'ın Galya Savaşı Üstüne Yorumlar[1] adlı eserinde kendilerinden sıklıkla bahsedilmiştir.

Sezar zamanında Doğu Keltıka'da bulunan (MO 58) tarihi Helvet topraklarını gösteren Galya haritası

Modern İsviçrenin Confoederatio Helvetica (kısaca Helvetia) olan Neolatın ismi bu kabilenin adından türetilmiştir.

Sezar'a göre Helvetler pagi olarak adlandırılan dört alt gruba bölünmüşlerdir. Sezar bu alt gruplardan sadece Verbigeni (Bell.Gall. 1.27) ve Tigürinilerin (ibid. 1.12) adını sayarken, Poseidonios Tigürini ve Toygenoi(Τωυγενοί), Livy ile farklı bir grup olarak Totonlardan bahseder. (Τουτονοί formunun Τουγενοί olarak yapılan çevirisinde bir hata olabilir)[2] Antik yazarlar Totonları “Germen” ve Helvetleri “Kelt” kökenli bir halk olarak sınıflandırmışlarsa da etnik atıfların oldukça tartışmalı bir konu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Sezar (Türkçeye Çev. Hamit Dereli) (1942) Gallia Savaşı, İstanbul: Maarif Basımevi (Dünya Edebiyatından Tercümeler - Latin Klasikleri)
  2. ^ Staehelin, 1948, S. 59. Strab. 4.1.8, 7.2.2.

Dış bağlantılar değiştir