Pyrrha

Deukalion ve Pyrrha atılan taşların insan biçimini alması

Yunan mitolojisinde Pyrrha (/ˈpɪrə/; Yunanca: Πύρρα) Epimetheus ile Pandora'nın kızı, Deukalion'un karısıdır.

Zeus zaman ilerledikçe daha fazla günahkâr olan insanları yok etme kararı almıştır.İnsanlığın kötü gidişinin üzerine yeryüzüne bir tufan gönderip günahkâr insanları yok etmek istediğini Prometheus oğlu Deukalion'a bildirir. Hesiodos Theogonia'da Pandora'ya önem vermesine rağmen Tufan'dan söz etmez. Apollodoros'a göre Tufan Tunç Çağı'nda Ovidius'a göre Demir Çağı'nda olmuştur. Deukalion hemen bir tekne yapmağa başlar.Bazı kaynaklara göre adı "önceden gören" anlamına gelen Prometheus oğlu Deukalion'a öncesinde bir tekne yapmasını öğütlemiştir. Karısıyla beraber bindikleri bu tekne de, dokuz gün dokuz gece su üzerinde yüzdükten sonra Parnassos dağına ayak basarlar.

Apollodoros'a göre, Deukalion burada Zeus'a kurban keser. Tanrılar tanrısı Hermes'i göndererek Deukalion'un ne istediğini sordurtur. Yok olan insanoğlunun yeniden yaratılmasını diler Deukalion. Zeus bu dileği kabul eder ve Deukalion ve Pyrrha çiftine "Ana'nın kemiklerini arkalarına atmalarını" söyler.

Ovidius ise şöyle anlatıyor tufanı; Deukalion ve Pyrrha yapayalnz kaldılar dünyada. Deukalion dünyada kalan tek erkek, Pyrrha dünyada kalan tek kadındı. Bu ıssız dünyada korktular. Dua etmeye Delphoi'daki Themis tapınağına gittiler. Bilici Themis ağıtlarına şu karşılığı verdi:"Başınızı örtün, giysilerinizin bağını çözün ve Büyük Ana'nın kemiklerini arkanıza atın!" Deukalion bu sözlerden bir anlam çıkarmayı başardı. Söylenen Büyük Ana, Toprak Ana olmalıydı, kemikler de taş. Deukalion ve Pyrrha toprağın taşlarını arkalarına attılar. Attılan taşlar artık taş olmaktan çıkıp insan biçimini alıyordu. Deukalion'un attığı taşlar erkekler, Pyrrha'nın attıklarından da kadınlar olmak üzere yeni bir insan soyu türedi.

Deukalion ve Pyrrha'nın bir sürü çocukları olur. Bunlardan en bilineni Yunan ulusunun efsanevi atası sayılan Hellen'dir.

KaynakçaDüzenle

Azra Erhat - Mitoloji Sözlüğü

Bedrettin Cömert - Mitoloji ve İkonografi

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle