Aiol, Antik Yunanistan yaşamış başlıca 4 Yunan kavminden (Akalar, Dorlar ve İyonlar) biridir. Tesalya ve Boeotia bölgeleri ile Batı Anadolu'da Çandarlı Körfezi merkez olmak üzere Kuzey Ege'ye yerleşmişlerdir. Anadolu'da yerleştikleri bölgeye Aiolis denir.

Antikçağ Yunanca Lehçeleri

Mitolojik KökeniDüzenle

İsimlerini diğer ana Yunan kavimleri gibi Hellen'nin soyuna dayanır. Hellen'in oğlu ve Tesalya (Aeolia) kralı olan Aeolus'tan gelirler.

KültürDüzenle

  • Konuştukları lehçe, Aiol Lehçesi olarak adlandırılır.
  • Yunan sütun başlıkları içinde birine kendi isimlerini vermişlerdir.