Potsdam Deklarasyonu

Bildiri

Potsdam Deklarasyonu ya da Japonların Teslim Olma Koşullarını Tanımlayan Bildiri, II. Dünya Savaşı sırasında tüm Japonya'nın teslim olması çağrısında bulunan bir bildiriydi.

Clement Attlee, Ernest Bevin, Vyaçeslav Molotov, Josef Stalin, William D. Leahy, Joseph E. Davies, James F. Byrnes ve Harry S. Truman'ın yer aldığı Potsdam Konferansı oturumu

26 Temmuz 1945'te Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry S. Truman, Birleşik Krallık başbakanı Winston Churchill ve Çin devlet başkanı Çan Kay Şek, Potsdam Konferansı'nda üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere Japon İmparatorluğu için teslim olma şartlarını belirleyen belgeyi yayınladılar. Ültimatom, Japonya'nın teslim olmaması halinde "anında ve mutlak yıkımla" karşı karşıya kalacağını belirtmekteydi.[1]

Şartlar değiştir

26 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Çin, bir ültimatom olarak şu uyarıyla birlikte Japonya'nın teslim olma şartlarını açıklayan bir bildiri yayınladılar.

  • Japon halkını dünyayı fethetmek için aldatan ve yanlış yönlendirenlerin otorite ve etkisinin her zaman ortadan kaldırılması
  • Japon topraklarında Müttefikler tarafından belirlenecek noktaların işgali
  • 1943'te Kahire Deklarasyonu'nda ilan edildiği gibi, "Japon egemenliği Honshū, Hokkaidō, Kyūshū, Shikoku adaları ve belirlenen küçük adalarla sınırlı olacaktır.
  • Japon askeri kuvvetlerinin, tamamen silahsızlandırıldıktan sonra, barışçıl ve üretken bir yaşam sürme fırsatı ile evlerine dönmelerine izin verilecek.
  • Japonların bir ırk olarak köleleştirilmesini veya bir ulus olarak yok edilmesini istemiyoruz, ancak esirlerimize zulmetmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm savaş suçlularına katı bir adalet uygulanacaktır.

Öte yandan, deklarasyon şunları öneriyordu:

  • Japonya hükûmeti, Japon halkı arasında demokratik eğilimlerin canlanması ve güçlendirilmesinin önündeki tüm engelleri kaldıracaktır. İfade, din ve düşünce özgürlüğü ile temel insan haklarına saygı tesis edilecektir.
  • Japonya ekonomisini ayakta tutacak ve adil ayni tazminatların alınmasına izin verecek endüstrileri sürdürmesine izin verilecek, ancak savaş için yeniden silahlanmasına izin verecek olanlar değil. Bu amaçla, ham petrolün kontrolünden farklı olarak, malzemelere izin verilecektir. Japonya'nın dünya ticaret ilişkilerine nihai katılımına izin verilecektir.
  • Bu hedeflere ulaşılır ve Japon halkının özgürce ifade edilen iradesine uygun olarak, barışçıl eğilimli ve sorumlu bir hükümet kurulur kurulmaz, Müttefik işgal kuvvetleri Japonya'dan çekilecektir.

Bildirinin sonunda "koşulsuz teslimiyet" ifadesi yer aldı:

  • Japonya hükûmetini şimdi tüm Japon kuvvetlerinin koşulsuz teslim olduğunu ilan etmeye ve böyle bir eylemde iyi niyetlerinin uygun ve yeterli güvencelerini sağlamaya çağırıyoruz. Japonya'nın alternatifi hızlı ve mutlak yıkımdır.

Kaynakça değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Ehrman, John (1956). Grand Strategy Volume VI, October 1944–August 1945. Londra: HMSO (British official history). ss. 304-306. 

Dış bağlantılar değiştir