Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi

Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi, Eyüpsultan, semtindedir. Sultan Reşat Caddesi üzerinde, Sadrazam Hüsrev Paşa Tekkesi karşısında ve Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa Türbesinin sağ tarafındadır. Üstü açık, ön cephesi tamamen mermer kaplı olan türbenin kapısı alnında celi sülüs hat ile “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesi yer alır. Hicri,1309 (Miladi: 1891) tarihlidir. Kapısının iki yanında bulunan hacet pencereleri üzerinde de Kelime-i Tevhid yazılıdır.

Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi-2016

İzzet Efendi, Kasımpaşa Mevlevihanesi dervişlerinden bir neyzenbaşının oğludur. Askeri Tıbbiye’den 1858’de Telgrafhane’ye memur edilmiştir. Kastamonu ve Beyoğlu Telgraf Müdürlüğünde, Tuna, Gelibolu, Kastamonu Müfettişliklerinde bulunduktan sonra 1876 yılında Posta ve Telgraf Nazırı olmuştur. Bu görevinden azledildikten sonra 1880’de tekrar Telgraf Nazırı olmuş fakat şuur kaybı yaşadığından dolayı 1886’da emekliye sevk edilmiştir.

Kaynakça değiştir

  • Haskan, Mehmet Nermi, “Eyüpsultan Tarihi”, Eyüp Bel., Yay., İst., 2009. cilt, 2., s.516-517
  • Sevim, Nidayi, "Medeniyetimizin Sessiz Tanıkları", Kitapdostu Yay., İst., 2010, s.163