Por, hücre biyolojisinde hücre zarının üzerindeki protein, glikoprotein ve glikolipidden (glikokaliks) oluşan, hücreye madde giriş çıkışını denetleyen gözeneklerdir. Bu yüzden dolayı porlara "gateway" denilebilinir. Porlar sadece Eukaryonlarda görünür ve bunun en büyük sebebi Eukaryonlarda "Transcription" ile "Translation" olaylarının zaman ve mekan olarak birbirlerinden farklı vuku bulmasıdır [1]. Por kompleksi tahmini 30 Proteinden oluşmaktadır ve omurgalılarda 125 MDalton büyüklüğündedir. Küçük moleküller (<5 nm) "pasif" bir şekilde pordan geçebilirken büyük moleküllerin geçişi enerji (ATP) kullanılarak mümkün olmaktadır.

KaynakçaDüzenle

DipnotlarDüzenle