Pontus kralları listesi

Vikimedya liste maddesi

Pontus Krallığı Klasik Yunan dönemini takip eden Helenistik dönemde Anadolu'da kurulan hükümdarlıklarından biridir. Bu krallık Anadolu'nun birçok yörelerini zaman zaman elinde bulundurmakla beraber en önemli merkezi Doğu Karadeniz bölgesinde idi.

Krallık değiştir

Babası (günümüzde Bursa olan o zaman klasik çağlarda "Prusias ad Mare" adını bile almamış olan) Kios'da bir asıl aileye mensup Mitradat'ın oğlu olan MÖ 302'de I. Mithridatis adlı verilen bir kişinin işgal ettiği Paflogonya kıyılarında kurulmuş ve I. Mitridad MO 281'de "kral (basileus)" unvanı almıştır.

İlk dönemde bu krallık Selevkoslar tarafından rakip olarak görülmüş; bazen diplomasi ve bazen savaş yolu ile bu rekabet bu krallığın en önemli politika uğraşı olmuştur. Selevkosların çöküşünden sonra Anadolu'da önemli siyasi güçlerden biri olmuştur.

Roma Cumhuriyeti'nin Anadolu'ya girişi ile Pontus önce Roma Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmuş ve Pön savaşları ve Romalıların Bergama'ya karşı mücadelesinde V. Mithridatis Roma'ya destek sağlamıştır. Fakat oğlu VI. Mithridatis döneminde Pontus ile Roma Mitridat Savaşları adı verilen savaşlara girişmişler ve VI. Mithridatis geç Roma Cumhuriyet'in en önemli generalleri olan Lucius Cornelius Sulla, Lucullus ve Gnaeus Pompeius Magnus'a karşı koyup birçok başarı edinip Roma'nın Anadolu'da ilerlemesine en büyük engel olmuştur. I. Fernakes'de Sezar ile mücadele etmiş ve Sezar'ın onu yenmesi haberi "Vene, Vidi, Vici (Geldim, Gördüm, Fethettim)" dünya tarihinin ünlü sözleri olarak günümüzde de hatırlanmaktadır. MÖ.47'de bu yenilgiden sonra Pontus Roam idaresi altına girmiştir.

Bundan sonra Pontus Krallığı MÖ 39-MS 69'dan sonra tekrar eski hanedan altında Roma'ya bağlı ikincil krallık olarak devam etmiştir. Bu dönemde bağımlı Pontus Kralları civardaki diğer bağımlı krallıkların hükümdarlığını da yapmışlardır. MS 62'de Roma İmparatoru Nero en son bağımlı Pontus kralı olan III. Polemon'un Pontus Krallığı'ndan feragat etmesini sağlamış ve Pontus Krallığı ortadan kalkmıştır.

Pontus Kralları (MÖ 302 - MS 64) değiştir

Kral olma tarihi Krallığın sonu Adı Unvan kaynağı Notlar
MÖ 302 MÖ 266 I. Mithridatis Kios'lu Mithridatis'ın oğlu MÖ 281'de kral unvanı aldı.
MÖ 266 MÖ 250 Ariobarzanis I. Mithridatis Ktistes'in oğlu
MÖ 250 MÖ 220 II. Mithridatis Ariobarzanes'in oğlu
MÖ 220 MÖ 195 III. Mithridatis II. Mithridatis'ın oğlu
MÖ 195 MÖ 170 I. Farnekis III. Mithridatis'ın oğlu
MÖ 170 MÖ 150 IV. Mithridatis III. Mithridatis'ın oğlu
MÖ 150 MÖ 121 V. Mithridatis I. Farnekes'in oğlu
MÖ 121 MÖ 63 VI. Mithridatis V. Mithridatis'in oğlu
MÖ 63 MÖ 47 II. Farnekis V. Mithridatis'in oğlu Aynı zamanda Bosporos kralı
MÖ 47 MÖ 39 Roma İmparatorluğu'na ilhak
MÖ 39 MÖ 37 Dareios II. Farnekes'in oğlu Roma'ya bağlı kral
MÖ 37 MÖ 37 Arsaces II. Farnekes'in oğlu Roma'ya bağlı kral
MÖ 37 MÖ 8 I. Polemon Laodikeia'li Zenon'un oğlu Roma'ya bağlı Kilikya, Pontus, Colchis ve Bosporos Kralı
MÖ 8 MS 38 Pythodoris I. Polemon'un karısı Pontus, Bosforos, Kilikia ve Kapadokya krallıkları Roma'ya bağlı kraliçesi
MS 38 MS 64 II. Polemon Pythodoris ile I. Polemon'un oğlu Roma'ya bağlı Pontus, Colchis ve Kilikya kralı

Kaynakça} değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir

  • Toumanoff, Cyril, (1976) Manuel de généalogie et de chronologie pour le Caucase chrétien (Arménie, Géorgie, Albanie), Roma:Edizioni Aquila, say. 407-409. (Fransızca)