Polis karakolu veya polis merkezi, polis memurlarının ve polis gücünde görevli sivil memurların görev yaptığı bina ve tesisler. Çoğunlukla sadece karakol olarak adlandırılır. Bünyesinde kısa süreli gözaltı (nezaret) hücreleri ve sorgu odaları bulunur. Polis araçları ve diğer araç-gereçlere ev sahipliği yapar. Polis karakolu, polisin sorumlu olduğu bölgelerde işlenen suçlarda, şüphelilerin götürüldüğü ilk kurumdur. Burada şüphelilerin ilk sorguları yapılır ve gerekirse gözaltına alınırlar. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, karakollarda araç trafik kaydı işlemleri gibi bazı idari işlemler de gerçekleştirilir.

Rio de Janeiro'da bir polis merkezi.
Birleşik Krallıkta bir ikon haline gelmiş olan karakol sokak lambası.

Etimoloji değiştir

Karakol kelimesinin kökeni "gözcü, nöbetçi, öncü" gibi anlamlara gelen karavul[1] ve bundan türetilmiş karavulhane sözcüklerine dayanır. Karavul kelimesi Türkçeye Moğolca karagul sözcüğünden girmiştir.[2] Polis kelimesinin kökeni ise Latince politia (vatandaşlık, hükûmet)[3] ve bundan öncesinde de Yunanca polis (şehir)[4] sözcüklerine dayanır. Günümüzdeki anlamda 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "karavul." Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 27 Mayıs 2012
  2. ^ Türkçe ekler[ölü/kırık bağlantı] Nişanyan Sözlük. Erişim: 27 Mayıs 2012.
  3. ^ a b "police." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  4. ^ "policy." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.