Poliarteritis nodosa

Poliarteritis nodoza (Polyarteritis nodosa, PAN), orta çaplı atardamarlarda görülen bir vaskülit türüdür.[1][2]

Bulgular ve Komplikasyonlar değiştir

Orta çaplı damarların etkilenmesi iskemiye ve buna bağlı yaygın doku ve organ hasarlarına yol açar. Damar çeperlerinde fokal fibrinoid nekroz alanları, nötrofil ve eozinofil polimorf infitrasyonu ile trombusların oluşması iskemi olgusunun en önemli nedenleridir:[1][2][3]

Nedenler değiştir

Damar çeperlerine oturan immun komplekslerin neden olduğu düşünülmektedir. Önceleri ANCA pozitif (ANCA: Anti-neutrophil cytoplasmic antibody) vaskülitler grubunda değerlendirilmişti;[4][5] ancak, gelişmiş teknikler olguların çoğunda ANCA otoakntikorlarının bulunmadığını göstermektedir.[2] (ANCA, nötrofil polimorfların ve monositlerin sitoplazma proteinlerine karşı oluşmuş bir otoantikor kümesidir; otoimmun hastalıklara neden olurlar).[1][4][5] Erişkinlerde özellikle virüs infeksiyonları (Hepatitis B ve C, HIV), tümör antijenleri ve bazı ilaçların tetikleyici olduğu ileri sürülür.[1][2] Çocuklarda, streptokok infeksiyonları üzerinde durulmaktadır (post-streptokoksik immun kompleks hastalığı).[3]

Tedavi değiştir

İmmunosüpresyon tedavisi uygulanır.[6]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c d Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  2. ^ a b c d Hernandez-Rodriguez J, Alba MA, Prieto-Gonzalez S, Cid MC. Diagnosis and classification of polyarteritis nodosa. Journal of Autoimmunology, 48-49:84-89, 2014
  3. ^ a b Ringold S, Wallace CA. Evolution of paediatric-specific vasculitis classification criteria. Annals of the Rheumatic Diseases, 69(5): 785–86, 2010
  4. ^ a b Savige J, Davies D, Falk RJ, et al. Antineutrophil cytoplasmic antibodies and associated diseases: a review of the clinical and laboratory features. Kidney International, 57(3): 846–862, 2000
  5. ^ a b Seo P, Stone, JH (Jul 1, 2004). The antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitides. American Journal of Medicine, 117(1): 39–50, 2004
  6. ^ Boehm I, Bauer R. Low-dose methotrexate controls a severe form of Polyarteritis nodosa. Archives of Dermatology. 136(2): 167–169, 2000