Poise CGS birim sisteminde viskosite (akmazlık) ölçü birimidir. Birim adını Fransız bilim insani Jean Louis Marie Poiseuille'nin (1799-1869) isminden alır. Kısaltması P'dir

Pratikte en yaygın kullanilan birim poise'nin yüzde biri olan santipoise (cP) birimidir. Suyun 200 sıcakliktaki viskositesi hemen hemen 1 cP dir

MKS sisteminde viskosite ölçu birimi ise Pa•s 'dir. Iki sistem arasindaki ilişki;