Plazmoliz

Hipertonik bir çözeltiye konulan bir hücrenin ozmos ile suyunu kaybederek büzülmesine verilen addır

Bir bitki hücresi izotonik (eş yoğun) ortamdayken hipertonik (çok yoğun) bir ortama konulduğunda, hücredeki küçük moleküllerin enerji harcanmadan çok yoğun hücre ortamından, az yoğun ortama geçişine plazmoliz denir. Plazmolizde osmoz kurallarına göre hücre su kaybeder. Hücrenin su kaybedip büzülmesini sağlayan çözeltiye hipertonik çözelti adı verilir. Hipertonik çözeltiler aynı zamanda derişik çözeltilerdir.Eğer hücre bu ortamda uzun süre kalırsa ölür.

Değişik çözeltilerin bitki hücresi üzerindeki etkileri
1. örnekte, hipertonik ortamda hücre su kaybederek büzüşmüştür.
2. örnekte, yoğunluklar eşit olduğundan hücre değişikliğe uğramamıştır.
3. örnekte, hipotonik ortamda hücre su alarak şişmiştir.

Hücre, kendisinden daha az yoğun (çözünmüş madde yoğunluğu az) hipotonik çözeltide bir ortama konulduğunda su alarak şişer ve deplazmolize uğrar.

Ayrıca bakınızDüzenle