Piyusti MÖ 18. yüzyılda Hattuş[1] şehrinde hüküm sürmüş Hatti[2] kralıdır.

Piyusti ismi sadece Anitta belgesi olarak bilinen ve geç devir kopyaları Boğazköy'de bulunmuş olan Hititçe dokümandan bilinmektedir. Kuššara ve daha sonra Neša şehirlerinin kralı olan Anitta'nın ağzından anlatılan metinde, Anitta çeşitli askeri seferlerinden bahseder. Kısmen tahrip olmuş belgeye göre Hatti kralı Piyusti ile iki kez çarpışmıştır. Ikinci çarpışma Šalampa kenti yakınlarında olmuştur. Metinde net bir şekilde Piyusti'yi yendiği ifade edilmemiştir, ancak sonraki paragrafta, Hattuşa kentinin kuraklıktan zayıf düştüğü bir zamanda Anitta şehri bir gece baskınıyla aldığını, tamamen harab ettiğini yazar ve kendisinden sonra gelenler bir daha bu şehre yerlesmesin diye lanet okur.[3]

Piyusti dönemine kadar Hattuş şehrinde Asur ticaretinin devam ettiği tahmin edilmektedir. Asurlu tüccarların kullandığı kārum Hattuş olarak bilinen bölgenin tahribatı arkeologlar tarafından Anitta'nın şehri yıktığı dönemle eşleştirilmektedir. Piyusti'den sonra Hattuşa'da devam eden bir yerleşim olup olmadığı belli değildir ama 17nci yüzyılda şehir Hititlerin eline tekrar gecmiş ve I. Hattuşili tarafından Hititlerin merkez şehri haline getirilmiştir.

  1. ^ Hattuş, Hattuşa'nın Hattice yazılışıdır. Şehir Hittilerin eline geçince Hattuşa şeklinde yazılmaya başlanmıştır.
  2. ^ Hatti ile Hitit karıştırılmamalıdır. Sonraki devirlerde Hititler, Hatti ismini kendi ülkeleri için de kullanmaya devam etmişlerdir, ancak bahsedilen dönemde, Hattiler Hititler'den dil ve ırk olarak ayrılan bir gruptur.
  3. ^ Anitta Belgesi §11-12

Dış bağlantılar

değiştir