Kuşşara (Kuššar), Anadolu'da bir Tunç Çağı krallığıydı. Krallık, günümüzde çoğunlukla Eski Hitit Krallığı oluşturacak hanedanın kökeni olarak anılmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Kuşşara, Orta Anadolu Bölgesi'nin doğusunda olduğu tahmin edilmektedir.
Hındıllı Höyüğünden çıkan ağaç parçaları
Hındıllı Höyüğü

Anadolu'daki Tunç Çağında yaşamış olan eski Asurlu tüccarların kil tabletlerinde Kuşşara'dan bahsedildiği görülmektedir.[kaynak belirtilmeli] Hitit kaynaklarında Kuşşara'nın konumu hakkında şehir çok erken bir tarihte siyasi tarihten silindiği için az bilgi bulunmaktadır. Eski Asurlu tüccarların kayıtları, kentin konumu için günümüzde hala tek gerçek göstergedir.[1] Bugün Kuşşara'nın sınırları tam olarak bilinmemekte ve eski Kuşşara şehrinin yeri henüz keşfedilememiştir. Şehrin bulunabilmesi için çeşitli konum tahminleri yapılmaktadır. Eski Anadolu coğrafyasında uzmanlığı olan Massimo Forlanini, Kuşşara'nın muhtemelen Kültepe'nin güneydoğusunda, Luhuzzadia/Lahu(wa)zzandiya'nın kuzeyinde, Hurama ve Tegarama (günümüz Gürün) arasında ya da Samuha yönünde kuzeyde bir bölgede yer aldığını belirtmiştir.[kaynak belirtilmeli]

Profesör Trevor Bryce ise şehrin konumu hakkında "Kuşşara şehri muhtemelen krallığın güneyindeydi. Kızıl Irmak havzasının doğusunda, Toros karşıtı bölgede, Asur'dan gelen ana ticaret yollarından birinin üzerinde veya yakınında ve belki de modern Şar (Kapadokya) civarında olduğunu belirtmektedir" diyerek öngörmüştür.[2]

Kaynakça

değiştir