Piyes

sahnede ya da mikrofonda oynanmak üzere yazılmış yapıt

Piyes,[1] temsil[2] ya da oyun; okunmaktan ziyade genellikle sahnelenmek üzere yazılmış, karakterler arasındaki diyaloglardan ve tasvirlerden oluşan tiyatro eseri. Bu eserin sahnelenmiş hâline de aynı adlar verilir. Bernard Shaw gibi bazı drama yazarları eserlerini yazarken, okunması veya sahnelenmesi arasında pek fazla tercih yapmamışlardır; yani okuyucunun da izleyici kadar zevk alabileceği eserler yazmaya gayret etmişlerdir.

Orson Welles'in Şapka Yiyen At adlı piyesinden bir sahne, 1935.

Etimoloji değiştir

Piyes kelimesi Türkçeye, Fransızcada "zihin ürünü" anlamına gelen ve daha çok tiyatro, opera gibi sahne sanatları için kullanılan pièce sözcüğünden geçmiştir.[1] Aslen avam Latincesindeki "pettia" (parça) sözcüğünden gelen piece sözcüğü İngilizcede ise daha çok müzik eserleri için kullanılır.[3] Sözcük "şarkı" anlamındaki "parça" şeklinde Türkçeye de yerleşmiştir.[4]

Temsil sözcüğü ise Arapça kökenlidir[2] ve emsal (benzer) kökünden gelir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b "piyes." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 15 Mart 2012
  2. ^ a b "temsil." Tiyatro Terimleri Sözlüğü. 1996. Türk Dil Kurumu. Erişim: 15 Mart 2012
  3. ^ "piece." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  4. ^ "parça." 6 Ocak 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Dil Derneği. Erişim: 6 Ocak 2014.