Pis Yedili, şansla birlikte taktik faktörünün de esas olduğu bir iskambil oyunudur.

Pis Yedili

Derecelendirme

değiştir
 • Taktik  : * * * *
 • Şans  : * * * *
 • Hafıza : * * *
 • Öğrenme Zorluğu : *
 • Eldeki kâğıtları bitirmek ve rakiplere olabildiğince fazla ceza verebilmek.

Tanımlar

değiştir
 • Oyuncu Sayısı : İdeal olarak 4 kişi olmakla birlikte 3-7 arası kişi ile de oynanabilir.
 • Eşli : Oynanır.
 • Deste : Oyuncu sayısına ve isteğe göre; 1 veya 2 adet elli ikilik deste ile oynanır.
 • Oyun adının pis yedili olmasının sebebi; yedilinin en yüksek ceza puanına tabi olmasıdır.

Terimler

değiştir

Kartların Dağıtılması

değiştir
 • Saat yönünde   birer birer yedi kez kartları dağıtır. (Oyun başında konuşmaya bağlı 4 3 ya da 3 2 2 olarak değişebilir)
 • Diğer kartları yüzleri yere bakacak şekilde ortaya koyar.

Oyuna Başlama

değiştir
 • Oyun saat yönünde başlar.
 • Oyuna başlayan oyuncu yere ♣ (Sinek) renginden bir kart atmalıdır.
 • Elinde olmayan oyuncular yerdeki desteden renginden bir kart buluncaya kadar kart çeker.
 • Eğer ilk elde elinde sinek A-J-10-8-7 den herhangi birisi varsa, kişi bu kartları oynayabilir ancak kartlar özelliğini yerine getirmez.
 • İlk elde pas denemez. Yere 1 tane sinek atıncaya kadar yerden kart çeker.
 • İlk el bitiminde yerde en üstte kalan kartın renk veya sayısının aynısından oynanarak oyuna devam edilir.
 • Sırası gelen oyuncunun elinde, son oynanan renk veya sayıdan bir kart bulunmuyor ise yerden bir kart çeker, atabileceği bir kart bulunsa dahi o kartı atmak istemiyorsa bir kart çekebilir. Atabilecek bir kartı gelirse yere atar ya da pas der ve sıra bir sonraki oyuncuya geçer.
 • Elinde tek kartı kalan oyuncu oyun sırası geçmeden “tek” diyerek bunu deklare etmezse bir sonraki el bitemez. Yani 2 kağıdı bulunan kişi kağıdın birini yere atar atmaz "tek" demek zorundadır. Eğer söylemediyse ve son kağıdı atmak üzere sıra ona geldiyse yerden bir kart çeker ve yere atabilirse yine "tek" der. Atamazsa "pas" der ve oyun devam eder.
 • Yerdeki deste bittiğinde yere atılan son kâğıt hariç, atılan kâğıtlar tekrar karıştırılarak yere koyulur.
 • Oyun sırasında özel kartlar kullanıldığında oyunun yönü veya bundan sonra oynanacak kartın rengi değiştirilebilir ya da ceza uygulanabilir;
  • 7: Yere 7 atan oyuncudan bir sonraki oyuncu ceza olarak yerden 3 kart çekmek zorundadır. Ancak onda da 7 varsa bir sonraki oyuncu yerden 6 kart çeker. Sırası gelen oyuncular tarafından ardı ardına atılan her yedili bir sonraki oyuncuya yerden atılan 7 adedi x 3 adet kart çektirir.
  • 8: 8'li bir sonraki oyuncunun atlanmasını sağlar.
  • 10: Bu kart ile oyun akış yönü tersine döner.
  • Vale: Yere vale atan oyuncu o anda oynanan rengi istediği renk ile değiştirir. Vale, en üstte vale olmamak kaydıyla her zaman atılabilir.
  • As: Oyuncu yere as attığında kendi hariç tüm oyuncular bir ek kart çekmek zorundadır. As atan oyuncuda birden fazla as var ise hepsini tek seferde atar ve attığını kadar diğer oyuncular çeker son as attığında attığı kart türünden üstüne ilave kart atmalıdır. AS üzerine oynayacak kağıdı yok ise yerden bir kâğıt çekerek oynanır ya da pas denilerek sıra geçilir.

Puanlama

değiştir
A (As) 11 puan
J (Vale) 25 puan
Q (Kız) ve K (Papaz) 10 puan
2-10 kendi puanları
 • Tur bittiğinde, oyuncuların ellerindeki kartların sayı değerleri eksi puan olarak yazılır.
 • Elinde yedili kalan oyunculara, elindeki her yedili için yerde kalan desteden 3 kâğıt verilir.
 • Elinde As kalan oyunculara, elindeki her as için yerde kalan desteden 1 kâğıt verilir.
 • Elinde Joker kalan oyunculara, elindeki her joker için yerde kalan desteden 10 kâğıt verilir.
 • Çekilenler arasında cezalı bir kâğıt çıkar ise tekrar ceza değeri kadar daha kâğıt verilerek cezası hesaplanır.
 • Eldeki son kâğıt AS ise, as üzerine bir kâğıt daha oynamak zorunlu olduğundan tek dese dahi bitemez ve yerden bir kâğıt çekerek biter ya da tekrar tek diyerek pas geçer. (Oyun başında konuşmaya bağlı olup olmayacağı belirlenir)
 • Oyuncu bittiği durumda attığı son kâğıt 7, Vale veya Joker ise diğer oyuncular elindeki kâğıtların toplamı 7 ile bittiğinde 3 ile çarpılır, J (Vale) ile bittiğinde 2 ile çarpılır, joker ile bittiğinde 10 ile çarpılır.
 • Joker oyuna katılacak ise elde kaldığı durumda cezası 100 olarak hesaplanır. (İstisna olarak joker üstüne joker atılabilir.)

Kuralların Esnekliği ve Detay bilgiler

değiştir
 • En önemli konu kuralların esnekliği ve değişkenliğidir. Oynanacak kişi sayısına ve anlaşmaya bağlı olarak oyuna başlamadan önce kaç deste ile oynanacağı, joker olup olmayacağı veya işlevi gibi konular netleştirilmelidir. Burada belirtilen kurallar genel olarak kabul gören ve mantık olarak da düşündüğümüzde oyunu en zevkli hale getirecek kurallardır. Buradaki tüm kurallara uyulması zevkli bir deneyimi sunacaktır.
 • Destedeki kâğıtların isimleri ve şekilleri bazı destelerde yöresel ve bölgesel olarak farklılık gösterebilir. A=1, K=R, Q=D, J=V, (AKQJ=1RDV)
 • Elinde oynayabileceği kâğıt olduğu halde İsteğe bağlı kâğıt çekilmesi veya pas denmesi oyuncu açısından bir tercihtir. Oyunun amacı elindeki kâğıtları bitirmek ya da en az cezayı yemektir. Fakat bunu yapmak için yedili yememek adına elinde yedili saklama gibi özel kâğıtları elinde tutma oyuncunun kendi oyun taktiğidir.
 • Oyun başında yok diyerek tüm kâğıtların çekilmesi ve oyunun oynanmaz hale getirilmesi gibi durum oluşması olasıdır ancak bunu yapan kişi oyunu kaybedeceği için oyunu bozmaktan başka bir anlamı olmayacaktır. Bunun dışında taktik olarak gene özel kâğıt toplamak için ilk el 5 10 kâğıt çekmesi kendi tercihidir. Sonuçta oyuncunun elindeki kâğıt sayısı arttıkça bitmesi zorlaşır ve cezası artar.Oyun başında konuşulup anlaşıldığı takdirde özel kartlar olan J 7 A 10 Joker kartları ceza puanı olarak diğer oyuncuların puanları çarpılmaz.