Piriz, çimento ve alçı gibi bağlayıcı maddelerin su ile karıştırılıp bir hamur haline geldikten bir süre sonra yapısındaki suyu kaybederek (kimyasal birleşim, buharlaşma vb.) katılaşması.

Piriz süresi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Normal koşullar altında piriz işlemi 1-10 saat arasında tamamlanır. Aşırı olmamak koşulu ile artan sıcaklık altında katılaşma hızlanır. Katılaşma ile birlikte sertleşme olarak tanımlanan hamurun dayanım kazanma olayı başlar. Örneğin betonun dayanımı zamanla artar ve çimento hamurunun tam dayanıma ulaşması uzun bir süre alır.

Yalancı piriz değiştir

Çimentonun ani bir biçimde sertleşmesidir. Hidratasyon ısısı açığa çıkmaz. Beton, mukavemeti kaybolmadan, karıştırılmak sureti ile eski hamurumsu kıvamına geri döner.

Ani piriz değiştir

Betonun beklenmedik bir biçimde, öngörülen süreden önce pirize girmesidir. Ani piriz sırasında yüksek derecede hidratasyon ısısı oluşur. Ani pirizin geri dönüşümü yoktur.