Pilot dalga teorisi

(Pilot dalga kuramı sayfasından yönlendirildi)

Kuantum mekaniğinin farklı bir yorumu olan pilot-dalga kuramına göre, parçacıklar gözlense de gözlenmese de dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen belirli pozisyonlara sahiptir.

Kuantum fiziğindeki ölçme problemini çözüme ulaştırmak için ilk defa Louis de Broglie tarafından ortaya atılan bu teori daha sonra David Bohm tarafından ölçümleri içerecek şekilde genişletildi. De Broglie-Bohm kuramı olarak da anılan, saklı değişkenler kuramının bililen ilk örneği olan bu teoriye göre, pilot dalgası, yerçekimi gibi alanı içindeki tüm parçacıkları etkileyen sıradan güç alanlarının aksine, sadece bir parçacığa etki eder. Her parçacığın, evrendeki tüm diğer parçacıkların konumunu algılayan sadece kendisine ait özel bir pilot dalgası vardır. Pilot dalgası özel parçacığını güç uygulayarak değil, bir radar ışını gibi bilgi sağlayarak yönlendirir.

Bu teori, tek bir uzay-zaman içinde yer alır, yerel değildir, realistik ve deterministiktir. Aynı anda bir parçacığın konum ve hızının tespiti her zamanki belirsizlik ilkesi kısıtlamasına tabidir. Schrödinger dalga denklemine göre gelişen dalga fonksiyonu asla çökmez. Yerelsizliğe uyan bir saklı değişkenler kuramı olan bu kuram, Bell eşitsizliğini sağlar. Parçacıkların her zaman kesin pozisyonları olduğundan ölçüm sorununu çözmüştür.

Ayrıca bakınız değiştir