Petrol üretim mühendisliği

Petrol üretim mühendisliği veya petrol üretim mühendisi, Petrol mühendisliğinin bir alt kolu ve türüdür.

Petrol üretim mühendisleri, petrol ve doğal gaz kuyularındaki sıvıların üretilmesi aşamasında ve petrol ile doğal gazın yer altından çıkarılması için kullanılan yeraltı ekipmanlarının tasarımı ve seçimini yapmak ile görevli kişilerdir.

Bu kişiler petrol mühendisi olabileceği gibi örneğin makine mühendisi veya kimya mühendisi de olabilirler. Ancak genellikle bu branş için petrol mühendisleri tercih edilmektedir. Ayrıca bu kişilere petrol şirketi tarafından, işe uygun eğitimler de verilebilir ya da bu eğitimleri alması sağlanabilir.

Genel olarak petrol üretim mühendislerinin sorumlulukları şunlardır;

  1. Rezervuar ve sondajı yapılmış üretim kuyusu arasındaki giriş-çıkış performansını değerlendirmek.
  2. Tamamlama sistemlerinin tasarımı da dahil olmak üzere, boru ve delik seçimi, kum kontrolü, matrislerin uyarlanması ve hidrolik kırma işlemleri.
  3. Yapay asansör ekipmanları, gaz asansörü, elektrikli dalgıç pompa, yeraltı hidrolik pompaları, ilerleyen kavite pompalar ve dalgıç asansörlerin seçimi.
  4. Üretilen sıvıların (petrol, doğal gaz, su ve diğer yabancı maddeler) ölçümü ve ayrıştırılması için yüzey tesisleri ve ekipmanların seçimi (tasarımı değil)
  5. Üretilen petrol veya doğal gazın depolanması ve stok hesaplarının takibi.

Not : Yüzey ekipmanlarının tasarımı kimya mühendisleri ve üretim mühendisleri tarafından sağlanan veriler doğrultusunda mekanik mühendisleri tarafından tasarlanmaktadır.

KaynakçaDüzenle