Perspektograf

Perspektograf, belirli bir tekniği izleyerek yapılan perspektif çizimi kolaylaştırmak için kullanılan alet.

Bu aletler Orta Çağdan beri kullanılmaktadır.

KaynakçaDüzenle